Giriş yaparak siteyi daha kapsamlı kullanabilirsiniz. Buradan üye olabilirsiniz.

Yeniden Yapılanma, Maliyet Azaltma, Karlı Büyüme Yönetim Danışmanlığı Kurumsal

2 hafta önce   Firma Rehberi   İstanbul   15 Ziyaret Referans: 7LDdwmwa1YK

Yeniden Yapılanma, Maliyet Azaltma, Karlı Büyüme Yönetim Danışmanlığı

Bir firmanın daha iyi ve verimli yönetilebilmesi firma içindeki kaynaklarla sağlanamadığında, bu işlerin bir dış göz ile incelenmesi gerektiğinde Yönetim Danışmanlığı hizmeti söz konusudur.

Yönetim danışmanlığı; organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesine, her konuda performansını arttırabilmesine, veya yeni bir proje, yeni bir tesis, yeni bir ülkede yapılanma, yeni bir alanda yapılanma türünde geçici ancak yoğun tecrübe ve bilgi gerektiren ihtiyaçlar çıktığında firmaya dışarıdan geçici katkılar sağlar.

Yönetim Danışmanlığı; genellikte işletmede direkt olarak görünmeyen problemleri bularak çözüm adımlarını önermeye odaklıdır. Ancak bazen uygulama adımları da bir fiil takip edilebilir, geçici yönetim (interim management) ile yeni düzen oturtulana kadar tüm adımların günlük işlere karışmadan doğru atılması sağlanır ki ben çoğunlukla yürütme fazını da üstlenmekten imtina etmiyorum. Bu şekilde alınan kararların doğruluğunu da zaman içinde test ederek güncelleme şansımız oluyor.

Diğer hizmetlerimiz :

Verimlilik artışı ,

Yeniden yapılanma ,

Karlı büyüme danışmanlığı ,

Kurumsal dönüşüm ,

İş dönüşümü ,

Kurumsal yeniden yapılanma ,yapılandırma ,

Alacak yönetimi ,

Stok yönetimi , stok kontrolü ,

Aile şirketlerinde Yeniden Yapılanma ve Kurumsallaşma Hizmetleri

Zarar göstermeye başlamış firmalarda olumsuzlukların görünmeyen nedenlerini tespit etme ve çözüm geliştirme, Reconstructring, Restructuring

Karlı firmalarda iş modelini sorgulayarak maliyetleri azaltma, karlılığı arttırarak büyüme, pazar payını arttırma

Krize yakalanmış şirketlere acil müdahale ile kriz yönetimi

Arzu edildiği gibi gitmeyen firmalara Yön Değişikliği – Turnaround Management

Bir türlü büyüyemeyen firmaların pazar stratejisinin incelenmesi, tanı ve tespit hizmeti, yeniden yapılanma

Kriz Anlarında Geçici Üst Düzey Yöneticilik – Crisis Management, Interim Management

Özel Projelerin Yönetimi – Interim Management, Special Projects Management

Zayıf Satışların Nedenlerinin Bulunması, çözüm geliştirme

Karlı Büyüme Stratejisi Geliştirme ve Uygulama

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği